PGB Persoonsgebonden Budget

Persoonsgebonden Budget en personal organizer

Als je een PGB (PersoonsGebonden Budget) hebt dan is het mogelijk uit dit budget een professional organizer te bekostigen. Voorwaarde is dat het PGB is toegekend met een indicatie voor “Begeleiding individueel”, wat er onder meer op gericht is om de zelfredzaamheid te bevorderen of te behouden. Deze indicatie wordt tegenwoordig bij de gemeente, via de WMO, aangevraagd aan de hand van een “persoonlijk plan”. Hierbij kan ik je eventueel behulpzaam zijn.

Als er al een indicatie is informeren we samen vooraf bij het zorgkantoor in je gemeente of de voorgenomen organizing werkzaamheden, gericht op (het ondersteunen bij de) structurering van je huishouden en administratie, inderdaad uit het PGB betaald kunnen worden.

Kijk voor nadere informatie ook op de site van je gemeente, belangenvereniging Per Saldo en de Sociale Verzekeringsbank.

Diensten voor PGB-houders

Zaken-op-Orde biedt diensten aan die gericht zijn op het organiseren en ordenen van je administratie ,het opruimen en ordenen in huis (denk hierbij ook aan Spullen uit het verleden). Dit kan eenmalige hulp zijn, bijvoorbeeld een of enkele dagdelen om de boel op orde te brengen. Maar soms ik het juist handig om me periodiek in te huren om bepaalde zaken op orde te houden. Het is altijd maatwerk in overleg, zodat het voor jou handig is en niet te belastend. En altijd gericht op resultaat: meer rust, gemak en comfort in en om je huis!

Neem gerust contact op met Zaken-op-Orde voor de mogelijkheden. Een overzicht van de tarieven, ook voor PGB-houders, vind je hier.