Werkwijze professionele opruimcoach

werkwijze opruimcoach
Het eerste contact met Zaken-op-Orde zal veelal telefonisch zijn. We bespreken in het kort je wensen en vragen aan de professionele organizer ofwel opruimcoach. Het is handig om jouw prioriteiten bij opruimen en ordenen in beeld te krijgen, alsmede de zaken waar je hulp bij zoekt. Als we beiden denken dat ik je kan helpen maken we een afspraak voor de intake.

De intake

Ik kom ter plekke kijken en luisteren waar je tegenaan loopt en waar behoefte aan is. Ik zal een globaal voorstel doen over de aanpak en we bespreken hoe daadwerkelijk aan de slag gegaan kan worden.werkwijze organizer

Ik geef een inschatting van het tijdsbeslag voor de opdracht, dit is minimaal 2 uur maar meestal 1 of 2 dagdelen. Er kan gekozen worden om te faseren, door te beginnen met de plek die jij het belangrijkste vindt om georganiseerd te hebben. Als je tevreden bent, kan de opdracht uitgebreid worden zodat ook een andere plek of ruimte aan de beurt komt. Vaak lukt het met een aantal uren hulp al de eerste orde in de chaos te scheppen!

De intake duurt maximaal een uur. Ik zet het aanbod op papier en na akkoord van de offerte plannen we zo spoedig mogelijk de tijd in om aan de slag te gaan.

Aan de slag

Tijdens de uitvoering waak ik voor een efficiënte werkwijze, een plezierig werktempo en de noodzakelijke rustmomenten. Ik kom in principe niet aan je spullen, tenzij dat handig is bij het sorteren van zaken in verschillende categorieën. Alles wat bewaard wordt krijgt een eigen vaste en voor jou logische plaats. Jìj bent degene die kiest wat behouden blijft, en ook beslist wat er weg kan. Als Organizer geef ik je tijdens het proces advies bij het maken van keuzes, gericht op het realiseren van jouw wensen en zodanig dat je in het vervolg zelf beter in staat bent dergelijke keuzes te maken.

Kortom, ik loods je stap voor stap door de klus heen en zorg indien nodig dat de ruimte aan het eind van de opdracht weer bruikbaar of toegankelijk is. Ook denk ik desgevraagd mee over de afhandeling van overtollige spullen. Meest praktisch is vaak het kringloopcentrum, maar misschien wil je bepaalde spullen aan een bekende doorgeven, of wil je een goed doel overwegen (zie bijvoorbeeld Stichting Inzameldoelen)

Interesse? Neem vrijblijvend contact met mij op.